Vũng Tàu ngày 31/10/2017: "Nhà nước ta là nhà nước của dân do dân và vì dân" - Quảng cáo zì zí đòi cái đó mà cũng nhột h

2017-10-31 5 Dailymotion
Loading...

https://www.facebook.com/xitrum8/

Vũng Tàu ngày 31/10/2017: "Nhà nước ta là nhà nước của dân do dân và vì dân" - Quảng cáo zì zí đòi cái đó mà cũng nhột hả...Hỏng hết rùi ko cho theo bác Hồ nữa nè Đảng ơi :)


( theo fb Nghi Tran Van )

Tìm kiếm gần đây